RED FOCUS – portal fotograficzny dla fotografów, porady fotograficzne, analizy reklam, nowości fotograficzne, wywiady z fotografami, inspiracje (redaguje: Szymon Zduńczyk)

KURSY FOTO OKO – darmowe i płatne kursy, warsztaty, plenery, szkolenia on-line, bezpłatne webinary fotograficzne (redaguje: Szymon Zduńczyk)

ZALAMO – narzędzia on-line dla fotografów (płatne), m.in. eksport i udostępnianie/sprzedaż zdjęć itp.